Oppdatert lov

Postet av Bryne Symjeklubb den 24. Mai 2020

Loven for Bryne Symjeklubb er oppdatert basert på oppdatert lovnorm fra NIF. Ny lov ble vedatt på styremøte 20. april 2020. Lovendringene gjelder fra 1.1.2020.

Link til ny lov: http://www.brynesymjeklubb.no/storage/Preview?id=783a6fe8-c945-4a57-9e06-bc7fc08eb2d2 


Se også informasjonsbrev fra NIF for bakgrunn: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/viktig-informasjon-til-alle-idrettslag--nytt-regelverk-fra-1.1.2020.pdf0 Kommentar

LÅMØ-kvalik 2019 - Innbydelse og heatlister

Postet av Bryne Symjeklubb den 21. Feb 2019

Helga 23.02-24.02 arrangerer Bryne Symjeklubb LÅMØ-kvalik stevnet i Brynehallen. Dette er siste sjanse for alle svømmere til å kvalifisere seg eller forbedre tidene før LÅMØ stevnet som i år foregår i Karmøy 15-17 mars.


Link til innbydelse: https://www.medley.no/dokumenter/innbydelser/2019/Februar/20190223BryneSKLAMO-kvalikI.doc


Heatliste og tidskjema: http://www.brynesymjeklubb.no/storage/Preview?id=7f16af33-f19b-4599-b5c0-b0fd4f0cafd8

Vel møtt og lykke til!


0 Kommentar

Innkalling årsmøte

Postet av Bryne Symjeklubb den 20. Jan 2019

Til medlemmer i Bryne Symjeklubb

Det innkalles til Årsmøte i BSK

Sted: Klubbhuset
Tid: Tirsdag 12 mars klokken 18.30


Saksliste og saksdokumenter:Saksliste og saksdokumenter - Årsmøte 2018 Bryne Symjeklubb.pdf

Frist for innmelding av saker er 2 uker før årsmøtet avholdes.

Det gjøres videre oppmerksom på at Årsmøter i Idrettslag er for medlemmer av idrettslagene og kun medlemmer kan fremme forslag eller stemme over forslag/valg. Det er videre bare medlemmer over 15 år som har stemmerett. Svømmere/medlemmer under 15 år og foreldre som ikke er medlemmer kan være tilstede som observatører uten tale og stemme rett.

Styret oppfordrer derfor alle foreldre til å løse medlemskap for å få tale/stemme rett ved årsmøter. Slik at en aktivt kan være med og bidra samt påvirke klubben i riktig retning. Alle styremedlemmer og alle andre som har verv må være medlemmer av respektive klubb.

Foreldre kan gjerne være ”passive” medlemmer, noe som koster kr 100,- pr år og innmelding gjøres via Trygg i Vann (www.tryggivann.no).

Dersom en ønsker og delta på årsmøtet som medlem må innbetalingen være foretatt innen 4 uker før årsmøtet.

Styret i Bryne Symjeklubb


Agenda – Årsmøte BSK


1. Velkommen

2. Konstituering av årsmøtet

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av ordstyrer og referent

5. Valg av to representanter til undertegning av protokoll og to representanter til tellekorps

6. Behandle styrets årsmelding for 2018

7. Fastsetting av medlemskontingent for 2019

8. Behandle regnskapet for regnskapsåret 2018

9. Vedta budsjett for 2019

10. Behandling av innkomne forslag

11. Valg av styre og varamenn for 2019

12. Valgkomité for 2019

13. Valg av revisorer for 2019

14. Valg av representanter til kretsting i Rogaland svømmekrets og ting i Norges Svømmeforbund.


0 Kommentar

Bryne Symjeklubb inngår klubbavtale med Klubben.no

Postet av Bryne Symjeklubb den 15. Jan 2019

Bryne Symjeklubb har inngått avtale med Klubben.no.

Klubben as er representant for flere produsenter og tilbyr alt innen personlig treningsutstyr. Avtalen gir rabatter på de fleste varer som er å finne under klubben.no/svomming. Dersom produktet ikke er med i rabattsystemet opplyses dette om).

Utstyrsstipend

Som medlemsklubb av Klubben.no har også BSK sine utøvere mulighet søke om Klubbens utstyrsstipend


0 Kommentar

Nye paller i svømmehallen på Bryne

Postet av Bryne Symjeklubb den 10. Jun 2018

Bryne Symjeklubb (i samarbeid med Time kommune) fikk i vår skiftet startpallene i svømmehallen. Dette har vært ett ønske fra klubben i flere år, både i forhold til trening og konkurranser. Vi har nå også fått mulighet til å trene med ryggstartere, og stille med det på stevner i hallen.

Bilde av de nye pallene ferdig montert i hallen:


Bryne Symjeklubb har mottatt støtte fra Sparebankstiftinga Time og Hå i denne forbindelsen. Dette var ett viktig bidrag for at vi kunne utføre prosjektet, så Bryne Symjeklubb takker så mye for støtten.
Klubben deltok på fellesmøte på Varhaug for tildelig for lag i Time, Hå og Klepp. 

Bilde tatt fra dette arrangementet:


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline