Styret

Andreas JøntvedtLederleder@brynesymjeklubb.no
Ole Gabriel FotlandNestledernestleder@brynesymjeklubb.no
Synnøve SerigstadKassererkasserer@brynesymjeklubb.no
Ann Kristin LystrupKursansvarligkurs@brynesymjeklubb.no
Lise Reiestad AnfinnsenSekretærpost@brynesymjeklubb.no
Jan Ove TobiassenStyremedlemstyremedlem@brynesymjeklubb.no
Fellespost til styret

styret@brynesymjeklubb.no
Bryne Symjeklubb
post@brynesymjeklubb.no
Arne GjerdeHovedtrener

trener@brynesymjeklubb.no

Levert av IdrettenOnline