Bryne Symjeklubb tilbyr følgende kurs


KursBeskrivelse
Vanntilvenning

Dette kurset er for barn som har fyllt 4 år og eldre som ikke kan svømme, eller er litt ”engstelige” og ”utrygg” i vannet. Her blir det hovedsakelig jobbet med vanntilvenning, der hovedoppgavene blir å omsette kjente bevegelser, leker og spill fra land til vann.

Læringsmål 1:
Eleven skal kunne frakte et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det.

Læringsmål 2:
Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

NB! Vanntilvenning ligger ikke som eget kurs på tryggivann, men du kan melde på ditt barn på Hval kurset.
Hval

Dette kurset er for barn mellom 4 og 7 år som ikke kan svømme, eller som "svømmer" noen meter alene. I likhet med Vanntilvenningskurset er målsettingen å få barna trygge og selvstendige i vann, samt progresjonsøvelser rundt ”Kjernefunksjonen dykke”:

Kjerneøvelse 1: Holde pusten, hodet under vann, åpne øynene.

Kjerneøvelse 2: Holde pusten, dykke ned, hente gjenstander på bunn.

Kjerneøvelse 3: Holde pusten, dykke gjennom beina til partner.

Kjerneøvelse 4: Holde pusten, hoppe fra bassengkanten, hente gjenstand fra bunn.

Skilpadde

Dette kurset er for barn mellom 5 og 8 år. Man må kunne beherske kjerneøvelsene 1-4 (Kjernefunksjonen dykke) for å begynne på Mini-teknikk. På dette kurset jobbes det med progresjonsøvelser rundt ”Kjernefunksjon flyte”:

Kjerneøvelse 5: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning.

Kjerneøvelse 6: Holde pusten, flyte på ryggen, linjeholdning.

Kjerneøvelse 7: Holde pusten, hoppe fra kanten, flyte opp på magen, linjeholdning.

Kjerneøvelse 8: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning, dreie på ryggen, puste, linjehold.

Kjerneøvelse 9: Holde pusten, flyte/balansere på mage/rygg, puste, linjeholdning.

Pingvin

Dette kurset er for barn mellom 5 og 9 år som kan "svømme" minst 10 meter uten hjelpemidler. Man må kunne beherske kjerneøvelsene 1-4 (Kjernefunksjon dykke) og 5-9 (Kjernefunksjon flyte) for å begynne på Teknikk-kurset. Her jobbes det med progresjonsøvelser rundt ”Kjernefunksjon gli”:

Kjerneøvelse 10: Gli på magen, linjeholdning

Kjerneøvelse 11: Gli på ryggen, linjeholdning

Kjerneøvelse 12: Gli med linjeholdning, fra mage til rygg, dreie tilbake.

Kjerneøvelse 13: Gli med crawlbeinspark, linjeholdning

Kjerneøvelse 14: Gli med crawlbeinspark på ryggen, linje, puste, dreie over på magen, bein.

Kjerneøvelse 15: Hoppe, flyte opp, linjeholdning på magen, crawlbein, dreie over på rygg.

Selungekurs

Dette kurset er for barn mellom 6 og 10 år som kan ha fremdrift i vannet uten hjelpemidler. Man må kunne beherske kjerneøvelsene 1-4 (Kjernefunksjon dykke), 5-9 (Kjernefunksjon flyte) og 10-15 (Kjernefunksjon gli) for å begynne på Videregående teknikk. På dette kurset jobbes det med progresjonsøvelser rundt ”Kjernefunksjonen fremdrift”:

Kjerneøvelse 16: Sculling, crawlbeinspark på mage og rygg, linje, rytmisk pusting.

Kjerneøvelse 17. Crawlsvømming uten pust

Kjerneøvelse 18: Crawlsvømming, rytmisk pusting, linjeholdning.

Kjerneøvelse 19: Ryggsvømming, linjeholdning, pusting.

Kjerneøvelse 20: Stup fra kanten, crawlsvømming med pust.

Rekrutt (Sel - Sjøløve - Hai)
Bryne Ungdomsskule

Rekrutt:

Videreføring av alle svømmearter - Teknikktrening - Kjennskap til livredning . Barna skal være svømmedyktige før de begynner på disse kursene og beherske rygg- og crawl-teknikkene godt

Oppstart 6 januar

Onsdag kl 18.30 – 19.30

Torsdag kl 19 – 2000MastersTilbud for voksne svømmere som ønsker å trene i bassenget. Ofte brukt for de som forbereder seg til f.eks Triathlon konkurranser
KonkurranseDette er for de mest aktive som ønsker å konkurrere på regional, nasjonalt og internasjonalt nivå. Svømmeren må være fylt 10 år og gjennomgå opptaksprøve. Minimum treningsmengde er 3 svømmeøkter pr uke.


BSK bruker i noen tilfeller filming som en del av teknikk-treningen (Rekrutt og konkurransegruppa)

BSK følger svømmekretsens retningslinjer når det gjelder filming av svømmerne. All filming er til internt bruk og vil ikke vises offentlig eller distribueres uten foreldrenes skriftlige samtykke.


Påmelding til svømmekurs skjer gjennom portalen tryggivann.no. Her vises aktuelle kurs, treningstider samt ledige plasser. Trykk på kursnavnet på aktuelt kurs. Det vil ta deg til tryggivann.no hvor du melder deg på.Har du spørsmål vedrørende våre kurs, ta kontakt med kursansvarlig Ann-Kristin på mail: kurs@brynesymjeklubb.no