Årsmøte

Årsmøte


Arrangør: Bryne Symjeklubb

Tid


Bryne Symjeklubb, Postboks 406, 4349 Bryne
Org.nr.975 694 046, Bankgironr.3325 07 00291
www.brynesymjeklubb.no
Til medlemmer i Bryne Symjeklubb
Det innkalles til Årsmøte i BSK
Sted: Klubbhuset
Tid: Mandag 20/2 kl 1930

Saksliste og sakspapirer blir lagt ut på www.brynesymjeklubb.no 2 uker før møtet. Frist for innmelding av saker er 2 uker før årsmøte.

Det gjøres videre oppmerksom på at Årsmøter i Idrettslag er for Medlemmer av Idrettslagene og kun medlemmer kan fremme forslag eller stemme over forslag/valg. Det er videre bare medlemmer over 15 år som har stemmerett. Svømmere/medlemmer under 15 år og foreldre som ikke er medlemmer kan være tilstede som observatører uten tale og stemme rett.

Styret oppfordrer derfor alle foreldre til å løse medlemskap for å få tale/stemme rett ved Årsmøter. Slik at en aktivt kan være med og bidra samt påvirke klubben i riktig retning. Alle styremedlemmer og alle andre som har verv må være medlemmer av respektive klubb.

Foreldre kan gjerne være ”passive” medlemmer, noe som koster kr 100,- pr år og innmelding gjøres via Trygg i Vann (www.tryggivann.no).

Dersom en ønsker og delta på årsmøtet må innbetalingen være foretatt innen 4 uker før årsmøtet.


Styret i Bryne SymjeklubbAgenda – Årsmøte BSK

Sted: Klubbhuset, Bryne ungdomsskole
Tid: Mandag 20/2 kl 1930
1. Velkommen
2. Konstituering av årsmøtet
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av ordstyrer og referent
5. Valg av to representanter til undertegning av protokoll og to representanter til tellekorps
6. Godkjenning av styrets årsmelding for 2016
7. Fastsetting av årskontingent for 2017
8. Godkjenning av regnskapet for regnskapsåret 2016 og budsjett for 2017
9. Behandling av innkomne forslag
10. Valg av styre og varamenn for 2017
11. Valg komité for 2017
12. Valg av revisorer for 2017
13. Valg av representanter til kretsting i Rogaland svømmekrets og ting i Norges Svømmeforbund.Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.