Årsmøte 2017

Årsmøte 2017


Arrangør: Bryne Symjeklubb

Tid


Bryne Symjeklubb, Postboks 406, 4349 Bryne
Org.nr.975 694 046, Bankgironr.3325 07 00291
www.brynesymjeklubb.no
Til medlemmer i Bryne Symjeklubb

Det innkalles til Årsmøte i BSK
Sted: Klubbhuset
Tid: Mandag 26/2 kl 18:30

Saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på www.brynesymjeklubb.no senest 1 uke før møtet. Frist for innmelding av saker er 2 uker før årsmøtet avholdes.

Det gjøres videre oppmerksom på at Årsmøter i Idrettslag er for medlemmer av idrettslagene og kun medlemmer kan fremme forslag eller stemme over forslag/valg. Det er videre bare medlemmer over 15 år som har stemmerett. Svømmere/medlemmer under 15 år og foreldre som ikke er medlemmer kan være tilstede som observatører uten tale og stemme rett.

Styret oppfordrer derfor alle foreldre til å løse medlemskap for å få tale/stemme rett ved årsmøter. Slik at en aktivt kan være med og bidra samt påvirke klubben i riktig retning. Alle styremedlemmer og alle andre som har verv må være medlemmer av respektive klubb.

Foreldre kan gjerne være ”passive” medlemmer, noe som koster kr 100,- pr år og innmelding gjøres via Trygg i Vann (www.tryggivann.no).

Dersom en ønsker og delta på årsmøtet som medlem må innbetalingen være foretatt innen 4 uker før årsmøtet.

Styret i Bryne SymjeklubbAgenda – Årsmøte BSK

1. Velkommen

2. Konstituering av årsmøtet

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av ordstyrer og referent

5. Valg av to representanter til undertegning av protokoll og to representanter til tellekorps

6. Godkjenning av styrets årsmelding for 2017

7. Fastsetting av årskontingent for 2018

8. Godkjenning av regnskapet for regnskapsåret 2017 og budsjett for 2018

9. Behandling av innkomne forslag

10. Valg av styre og varamenn for 2018

11. Valgkomité for 2018

12. Valg av revisorer for 2018

13. Valg av representanter til kretsting i Rogaland svømmekrets og ting i Norges Svømmeforbund.


For saksliste og dokumenter se her: http://www.brynesymjeklubb.no/...


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.