Årsmøte


Arrangør: Bryne Symjeklubb

Tid


Til medlemmer i Bryne Symjeklubb

Det innkalles til Årsmøte i BSK

Sted: Klubbhuset

Tid: Mandag 9. mars klokken 18.30


Saksliste og saksdokumenter: http://www.brynesymjeklubb.no/storage/Preview?id=c0eee7d3-572f-4af6-b3af-c998aa7781f3

------

Saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på www.brynesymjeklubb.no senest 1 uke før årsmøtet. Frist for innmelding av saker er 2 uker før årsmøtet avholdes.

Det gjøres videre oppmerksom på at Årsmøter i Idrettslag er for medlemmer av idrettslagene og kun medlemmer kan fremme forslag eller stemme over forslag/valg. Det er videre bare medlemmer over 15 år som har stemmerett. Svømmere/medlemmer under 15 år og foreldre som ikke er medlemmer kan være tilstede som observatører uten tale og stemme rett.

Styret oppfordrer derfor alle foreldre til å løse medlemskap for å få tale/stemme rett ved årsmøter. Slik at en aktivt kan være med og bidra samt påvirke klubben i riktig retning. Alle styremedlemmer og alle andre som har verv må være medlemmer av respektive klubb.


Foreldre kan gjerne være ”passive” medlemmer, noe som koster kr 100,- pr år og innmelding gjøres via Trygg i Vann (https://tryggivann.no/viskurs.aspx?arr=92).


Dersom en ønsker og delta på årsmøtet som medlem må innbetalingen være foretatt innen 4 uker før årsmøtet.

mvh Styret i Bryne Symjeklubb


Agenda – Årsmøte BSK

1. Velkommen

2. Konstituering av årsmøtet

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av ordstyrer og referent

5. Valg av to representanter til undertegning av protokoll og to representanter til tellekorps

6. Behandle styrets årsmelding for 2019

7. Fastsetting av medlemskontingent for 2020

8. Behandle regnskapet for regnskapsåret 2019

9. Vedta budsjett for 2020

10. Behandling av innkomne forslag

11. Valg av styre og varamenn for 2020

12. Valgkomité for 2020

13. Valg av revisorer for 2020

14. Valg av representanter til kretsting i Rogaland svømmekrets og ting i Norges Svømmeforbund.
Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.