Årsmøte

Årsmøte


Arrangør: Bryne Symjeklubb

Tid


Innkalling til Årsmøte i BSK

Sted: Bryne Kro & Hotell

Tid: Mandag 22. mars klokken 19.30

Oppdatering 19.mars 2021:

Oppdatert verson av dokumenter med beretning fra kontrollkomite: http://www.brynesymjeklubb.no/storage/Preview?id=7a29938c-3b29-445f-8255-9481a52852b0


Oppdatering 14.mars 2021:

  • Lokasjon er satt til Bryne Kro & Hotell. Dersom det blir nye strengere restriksjoner før årsmøtet, blir årsmøtet avholdt digitalt.
  • På grunn av smittevernshensyn ber vi om påmelding til årsmøtet til leder (Andreas Jøntvedt) via e-post leder@brynesymjeklubb.no eller andre kommunkasjonskanaler senest torsdag 18.mars . Dersom du ønsker å delta digitalt i stedet for fysisk oppmøte, vennsligst opplys om det.
  • Saksliste og dokumenter til årsmøte: http://www.brynesymjeklubb.no/storage/Preview?id=28bbbe0d-bb7b-46ad-a89c-1a4f15e6c398

-------

Lokasjon for møte samt saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på www.brynesymjeklubb.no senest 1 uke før årsmøtet. Frist for innmelding av saker er 2 uker før årsmøtet avholdes.


Det gjøres videre oppmerksom på at Årsmøter i Idrettslag er for medlemmer av idrettslagene og kun medlemmer kan fremme forslag eller stemme over forslag/valg. Det er videre bare medlemmer over 15 år som har stemmerett. Svømmere/medlemmer under 15 år og foreldre som ikke er medlemmer kan være tilstede som observatører uten tale og stemme rett.

Styret oppfordrer derfor alle foreldre til å løse medlemskap for å få tale/stemme rett ved årsmøter. Slik at en aktivt kan være med og bidra samt påvirke klubben i riktig retning. Alle styremedlemmer og alle andre som har verv må være medlemmer av respektive klubb.

Foreldre kan gjerne være støttemedlem, noe som koster kr 100,- pr år og innmelding gjøres via Trygg i Vann (https://www.tryggivann.no/finnkursklubb.aspx?arr=92&kurstype=13).

Dersom en ønsker og delta på årsmøtet som medlem må innbetalingen være foretatt innen 4 uker før årsmøtet.

mvh Styret i Bryne Symjeklubb


Agenda – Årsmøte BSK

1. Velkommen

2. Konstituering av årsmøtet

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av ordstyrer og referent

5. Valg av to representanter til undertegning av protokoll og to representanter til tellekorps

6. Behandle styrets årsmelding for 2020

7. Fastsetting av medlemskontingent for 2021

8. Behandle regnskapet for regnskapsåret 2020

9. Vedta budsjett for 2021

10. Behandling av innkomne forslag

11. Valg av styre og varamenn for 2021

12. Valgkomité for 2021

13. Valg av kontrollkomitè for 2021

14. Valg av representanter til kretsting i Rogaland svømmekrets og ting i Norges Svømmeforbund.


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.