Oppdatert lov

Postet av Bryne Symjeklubb den 24. Mai 2020

Loven for Bryne Symjeklubb er oppdatert basert på oppdatert lovnorm fra NIF. Ny lov ble vedatt på styremøte 20. april 2020. Lovendringene gjelder fra 1.1.2020.

Link til ny lov: http://www.brynesymjeklubb.no/storage/Preview?id=783a6fe8-c945-4a57-9e06-bc7fc08eb2d2 


Se også informasjonsbrev fra NIF for bakgrunn: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/viktig-informasjon-til-alle-idrettslag--nytt-regelverk-fra-1.1.2020.pdf