Eldre historie

Postet av Bryne Symjeklubb den 24. Mai 2021

Tekst skrevet av: Connie Kristiansen Ranatunga 

1937

Bryne Svømmeklubb ble stiftet

Den første svømmeklubben på Bryne ble stiftet 15 juli 1937 ifølge en artikkel i Stavanger Aftenblad 25 juli 1938. 

Stavanger Aftenblad 31 August 1937 har også en artikkel som sier at det var deltakere fra Bryne Svømmeklubb på stevne i Sandnes. Det blir også nevnt i en artikkel i Stavanger Aftenblad 18 november 1937: «På Bryne og i Sauda er det nye lag kommet i arbeid» som et eksempel på framgangen i kretsen den sesongen.

Det var Bryne Svømmeklubb som fikk bygget badehuset i Sandtangen i forbindelse med oppstart av svømmeklubben. De var da kun 20 medlemmer og tok opp et lån på 3000 kr for å finansiere byggingen. Dette skulle tilbakebetales i løpet av en ti-års periode.

 Brynes Vel gav tillatelse til å bygge badet på eiendommen ved Sandtangen som ligger ved Frøylandsvannet, og Brødrene Hetland og Byggmester Reier Time stod for byggingsarbeidet.


Foto fra oppstart bygging av badehuset. Kilde: Jærmuseet 

Foto fra oppstartbygging av badehuset. Kilde: Jærmuseet

1938

I løpet av et år så fikk svømmeklubben ferdigstilt badehuset, og hadde allerede rukket å arrangere flere svømme- og livredningskurs. Framgangen vitner om et styre som hadde stort pågangsmot og ungdommer i svømmeklubben som stod på og jobbet hardt. Formannen i styret til svømmeklubben dyrlege Rogstad kunne fortelle at det nå var ca. 150 medlemmer i klubben og at interessen for svømmesporten var stor. 

25 juli 1938 stod det i Stavanger Aftenblad om dette flotte badehuset og det ble arrangert et svømmestevne mellom Sandnes svømme- og livredningsklubb, Orre idrettslag og Bryne Svømmeklubb. Resultatet endte opp med at Bryne ble best med 87 poeng, Sandnes 71 poeng og Orre med 33 poeng.


1939-1949

Fra disse årene har vi ikke så mye informasjon, men det virker som svømmeklubben gikk godt og vi kan se av forskjellige avisannonser at det var en del dugnadsarbeid på gang, bl. annet som arrangører av festlige sammenkomster.


Annonse i Stavanger Aftenblad 31 mars 1939

Annonse i Stavanger Aftenblad 19 januar 1940


1950

Nå har Jærbladet startet opp og vi kan se noen av de første artiklene om Bryne Svømmeklubb i vår egen lokalavis. Blant annet blir det nevnt at badehuset i Sandtangen blir stadig utsatt for hærværk.

Samme året ser det ut som interessen for svømming er i stor framgang her på Bryne. Det blir arrangert svømme- og livredningskurs i regi av svømmeklubben og ifølge avisartikkel fra Jærbladet 26 august 1950 så har det vært litt labert i aktiviteten til svømmeklubben i det siste.


Jærbladet 28 februar 1950
Jærbladet 26 august 1950
 

1951

Badehuset i Sandtangen blir pusset opp av Bryne Svømmeklubb står det på trykk i Stavanger Aftenblad 5 juni 1951. Det har ifølge avisen begynt å sige litt ut i Frøylandsvannet. Det må lages ny grunnmur og samtidig skal det males og pusses opp innvendig. Daværende formann i Bryne Svømmeklubb, Garman Pollestad forteller at svømmeklubben har fått 3000 kr av tippepenger til dette prosjektet. Han sier videre at både fagfolk og medlemmer står på og at badehuset skal være klart til en treningsleir som Stavanger Svømmeklubb skal ha på Bryne i Juli måned. Det blir nevnt at svømmeklubben har et ønske om å få et gjerde rundt anlegget til vinteren kommer grunnet all «rampen» som setter sin ære i å ødelegge mest mulig av badehuset når det ikke er folk til stede. Aller helst kunne svømmeklubben ønsket seg en vaktmann. Søknad om inngjerding er sendt til kommunen.

Eller er svømmeklubben i aktivitet og det blir arrangert svømmestevne som blir annonsert i Jærbladet 14 august 1951.1952-1954

Fra 1952 til 1953 blir det ikke skrevet så mye om svømmeklubben i lokalavisen. Men i 1954 kommer det igjen en annonse om hærværk på badehuset. Politiet mener at det er gutter i «slyngelalderen» som har stått for udåden …. Brynes Vel har overtatt ansvaret for badehuset for å prøve å forhindre at badehuset må rives.


Jærbladet 4 juni 1954

"Den gamle Bryne Svømmeklubb" ser ut som ble oppløst rundt 1954-1955. Det er litt usikkerhet rundt årstallet, men det er tydelig at aktiviteten nok har stoppet opp i denne tiden. Så skulle det gå ca. 14 år til det igjen ble startet opp en ny svømmeklubb på Bryne. I 1968 ble Bryne Symjeklubb startet opp og denne historien kan du lese om i menyen «Nyere historie».

 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.