Innkalling til Årsmøte i Bryne Symjeklubb

Postet av Bryne Symjeklubb den 24. Jan 2024

Innkalling til Årsmøte i BSK

Sted: Bryne Kro & Hotell

Tid: Tirsdag 12. mars 2024 klokken 18.30

Frist for innmelding av saker er 2 uker før årsmøtet avholdes. Saker kan meldes inn til styret@brynesymjeklubb.no.

Det gjøres videre oppmerksom på at Årsmøter i Idrettslag er for medlemmer av idrettslagene og kun medlemmer kan fremme forslag eller stemme over forslag/valg. Det er videre bare medlemmer over 15 år som har stemmerett. Svømmere/medlemmer under 15 år og foreldre som ikke er medlemmer kan være til stede som observatører uten tale og stemme rett.

Styret oppfordrer derfor alle foreldre til å løse medlemskap for å få tale/stemme rett ved årsmøter. Slik at en aktivt kan være med og bidra samt påvirke klubben i riktig retning. Alle styremedlemmer og alle andre som har verv må være medlemmer av respektive klubb.

Foreldre kan gjerne være støttemedlem, noe som koster kr 100,- pr år og innmelding gjøres via www.tryggivann,no.

Dersom en ønsker og delta på årsmøtet som medlem må innbetalingen være foretatt innen 4 uker før årsmøtet.

Mvh Styret i Bryne Symjeklubb